روستای بند ارومیه از شمال به روستای میرآباد، از غرب به روستاهای اوعلی، نوشان علیا و سفلی، از طرف شرق به کلیسای سیرجانوسلو و بزوه و از جنوب به روستای شملکان محدود شده است.

band-1-2-848x566.jpg

آب و هوای این روستا در فصول بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد است. این روستا از دیرباز محل مبادله کالاها و بازار روستایی منطقه ارومیه بوده است و در کنار بستر رودخانه شهرچای به صورت خطی استقرار و امتداد یافته است.