منارجنبان اصفهان یکی از جذاب ترین و شگفت آورترین جاذبه های کشور است که در فاصله 6 کیلومتری غرب شهر اصفهان و در مسیر اصفهان به نجف آباد در محله ای به نام کارلادان قرار دارد.

584.jpg

در حقیقت منارجنبان در روستایی قرار داشته که پس از گسترش شهر، در محدوده شهر اصفهان واقع شده است.

ساخت این سازه شگفت انگیز به دوره حکومت ایلخانی و اواخر پادشاهی اولجایتو باز می گردد. این بنا به منظور مقبره ای برای عمو عبدالله، عارف و زاهد دوره* ایلخانی بنا گردید.

این مقبره شامل یک سنگ عظیم مرمرین بود که پارچه ای بر روی آن انداخته شده و گرداگرد آن نیز سوره یاسین به خط ثلث و به صورت برجسته حجاری شده بود.

بعضی از محققین بر این باورند که در زمان ساخت مقبره مناره ای وجود نداشته و این مناره ها بعدها به بنا اضافه شده اند و مقبره تنها دارای یک ایوان برای زائران عارف بوده است.

قدمت این بنا به 800 سال پیش باز می گردد. 300 سال پس از ساخت مقبره، دانشمندان دوره صفویان دو مناره به این مقبره افزودند تا این بنا را از دیگر بناهای شهر اصفهان متفاوت گردانند اما این مناره ها دارای ویژگی به خصوصی بودند که موجب شگفتی می باشد.

مناره *های مقبره عمو عبدالله به گونه ای طراحی شده اند که می توان آنها را تکان داد اما شگفتی این مناره در اینجا ختم نمی شود زیرا وقتی یکی از مناره ها تکان می خورد، مناره دیگر و همچنین تمام ساختمان نیز مرتعش می گردد؛ از این رو به آن منارجنبان گفته می شود.

ارتفاع ایوان مقبره عمو عبدالله از سطح زمین بقعه 10 متر و ارتفاع هریک از دو مناره 7/5 متر است. در این ایوان مزار عمو عبدالله قرار دارد و راه صعود به بام و مناره ها نیز به وسیله درگاه کوچکی است که با پلکانی مارپیچ به بام راه می یابد.

نمونه های دیگری از منارجنبان ها در دیگر نقاط جهان دیده می شود که بیشتر آنها در کشورهای عراق و عربستان می باشند. بر اساس تحقیقاتی که کارشناسان انجام داده اند قدمت منارجنبان های جهان به دوره ای سی ساله در حکومت تیموریان باز می گردد. اما چیزی که منارجنبان اصفهان را با سایر منارجنبان های جهان متمایز می گرداند، حرکت کل ساختمان در اثر حرکت مناره ها می باشد.

تکان خوردن مناره *های منارجنبان تا مدت *ها برای دانشمندان سوال برانگیز بود اما منطقی *ترین علتی که برای تکان خوردن مناره *ها می توان بیان کرد، پدیده فیزیکی تشدید یا پدیده رزونانس می باشد. از آنجایی که سبک معماری مناره ها مشابه یکدیگر می باشد تکان خوردن یکی بر دیگری اثر گذاشته و موجب جنبیدن دیگری می شود. اما با گذشت سالیان سال تکان خوردن منارجنبان ها به طور قطع مشخص نشده و در منارجنبان اصفهان، لرزش ساختمان نیز به دیگر ابهامات این سازه افزون گردیده است.

برای دسترسی به منارجنبان اصفهان می بایست به استان اصفهان، خیابان آتشگاه در محله کارلادان سفر نمایید