یکی از مناطق زیبا و گردشگری شهرستان شهرکرد پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر است.
یکی از مهم*ترین مناطق گردشگری استان چهارمحال و بختیاری که سالانه پذیرای هزاران گردشگر است پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر است که به *واسطه جذابیت*های بالای گردشگری مسافران و گردشگران بسیاری را به سمت خود می*کشاند.
این پارک جنگلی در پی وجود یک چشمه بزرگ جوشان در منطقه بالای پارک ایجادشده است که این چشمه در زمان*های قدیم یکی از بزرگ* ترین چشمه*های جوشان این استان به شمار می*رفته است.
پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر به* واسطه داشتن امکانات و نزدیکی به شهر و نزدیک بودن به مرکز استان و داشتن مناظر طبیعی و گردشگری بسیار زیبا همیشه موردتوجه گردشگران بوده است.

جهت رزرو تور و هتل با نگین سفر به شماره های ۳۸۶۵۴۱۹۴-۰۵۱ و ۳۸۶۵۴۱۹۵-۰۵۱ یا همراه ۰۹۳۵۸۶۹۷۵۷۵ تماس بگیرید.